Bedrooms:    Bathrooms: 

502 S. Washington Street Bloomington, Indiana 47401502 S. Washington Map502 S. Washington Virtual Tour